Advertise

Skoro trafiłeś do tej zakładki, zapewne zastanawiasz się, czy podjąć ze mną współpracę. Bloga FASHION ART MEDIA założyłam w 2008 roku. Od początku piszę o zwykłym życiu, o rzeczach, które sprawiają mi przyjemność, o delektowaniu się prostymi czynnościami, komunikacji, designie, sztuce, podróżowaniu, gotowaniu, a od niedawna również o macierzyństwie, ponieważ w 2017 roku zostałam mamą. Staram się zachęcać do spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych. FASHION ART MEDIA traktuję jak pamiętnik, brulion czy trendbook. Jego zawartość w pełni wyraża moje poczucie estetyki. Od 2013 roku integralną część bloga stanowi konto na Instagramie, na którym tworzę narrację obrazkową, zamieszczam subiektywną wizję rzeczywistości zamkniętej w kwadracie. Od początku blog był przestrzenią, w której z jednej strony dzieliłam się doświadczeniem zdobytym w rozmaitych miejscach pracy: instytucjach kultury, teatrach, organizacjach pozarządowych, redakcjach czy na Uniwersytecie Gdańskim, ale jednocześnie stanowił kreatywną odskocznię od tematów, którymi nie zawsze miałam okazję zajmować się zawodowo. Na stałe mieszkam w Wielkiej Brytanii, ale moim drugim domem jest Trójmiasto.

Bloga piszę w dwóch językach: polskim i angielskim. Moimi odbiorcami są głównie kobiety w przedziale wiekowym 25 – 34, ale wśród czytelników są również mężczyźni (statystyki blog – Google Analitycs, Facebook,  Instagram, dostępne na życzenie). Dokładam wszelkich starań, aby moje artykuły były na najwyższym poziomie, zachęcały do zdobywania wiedzy, samodoskonalenia i pielęgnowania zainteresowań, zwłaszcza związanych z dobrą kuchnią, kulturą i podróżowaniem.

Jestem otwarta na wszelkie formy współpracy, ale najchętniej rozważę oferty związane z tematyką i wizją mojego bloga. Promuję wyłącznie produkty i marki, które uważam za godne polecenia i które wpisują się w moje poczucie estetyki i światopogląd, nie są kontrowersyjne lub moralnie dwuznaczne. Nie publikuję ukrytych wpisów reklamowych, przejrzystość i szacunek Czytelnika są dla mnie najważniejsze.

Chętnie podejmę się współpracy w zakresie:

 • publikacji artykułów sponsorowanych (nie zgadzam się na publikację gotowych tekstów);
 • testu bądź recenzji produktów i usług;
 • organizacji konkursów dla czytelników;
 • afiliacji, programów partnerskich, patronatów;
 • relacji z imprez i wydarzeń kulturalnych oraz z dziedziny mody;
 • publikacji zdjęć i treści w mediach społecznościowych;
 • wywiadów, mam na swoim koncie rozmowy m.in. z Andrzejem Wajdą, Markiem Kondratem, Krystyną Jandą, Jolantą Kwaśniewską, Teresą Budzisz-Krzyżanowską, Feliksem Falkiem, Jerzym Radziwiłowiczem, Jackiem Poniedziałkiem, Mirosławem Baką, Tadeuszem Mazowieckim, Zuo Corp, Łukaszem Jemiołem, Maldororem, politykami, europosłami, artystami, przedsiębiorcami, architektami i naukowcami;
 • organizacji imprez kulturalnych  (ponad dziesięcioletnie doświadczenie jako menadżer projektów kulturalnych, producent imprez teatralnych oraz PR);
 • prelekcji, wykładów, konsultacji, spotkań z artystami i szkoleń;
 • usług eksperckich jako redaktor, korektor, producent, event manager, social media manager, fotograf, PR;
 • pisania książek (jestem współautorką dwóch albumów „Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense 1991-2011” (recenzja) oraz „Teatr Dwóch Czasów. Gdański Teatr Szekspirowski 1635-2014”

Dotychczasowe współprace:

Uniwersytet Gdański, Gdański Teatr Szekspirowski, Fundacja Theatrum Gedanense, Teatr Wielki Opera Narodowa, Stowarzyszenie Polsko-Kanaryjskie Arka, Soroptimist International, Klub Żak, trojmiasto.pl, „Live &Travel”, „Łódź u fly?”

If you are here, it means you are thinking about collaboration. I started this blog in 2008. Since the beginning I write about: everyday life, things that make me happy, about enjoying the simplicity of things, communication, design, art, travelling, cooking, and recently about motherhood, because in 2017 I became a Mom. I try to encourage readers to spent time with close relatives. Fashion Art Media is my diary, notebook or trendbook. Everything in it, is an expression of my sense of aesthetics. Since 2013 an integral part of the blog is my Instagram account, which is a visual narration. I upload a subjective vision of reality closed in a square. Since the beginning, this blog was a space for, on the one hand, sharing my work experience: from cultural institutions, theatres, NGO’s, editorials or University of Gdansk but on the other hand it has been a creative steppingstone for subjects that not always had the chance to do professionally. I live in the UK but my second home is Tri-city, Poland.

I write my blog in two languages: Polish and English. My readers are mainly women, ages (25 -34), but there are men who read me too ( all blog statistics are available on request). I try very hard to write the best articles, encourage learning, self-improving and cultivating hobbies, specially if it is cooking, art and travelling.
I’m opened for different forms of collaboration, but priority offers would be the one similar to my blogs vision. I only promote products and brands that I consider worth recommending, and which are similar to my esthetics, worldview, are not controversial and morally double standards.
I don’t publish hidden PR. Clarity and readers respect is the most important thing for me.
I am opened for collaboration in fields of :

 • publication of sponsored articles ( I don’t publish forced content);
 • testing or a product review or service;
 • organising a contest for readers;
 • affiliation , partnership programs, patronate;
 • reviews of cultural or fashion events;
 • publications of photos and content in social media;
 • interviews (I interviewed Andrzej Wajda, Marek Kondrat, Krystyna Janda, Jolanta Kwaśniewska, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Feliks Falk, Jerzy Radziwiłowicz, Jacek Poniedziałek, Mirosław Baka, Tadeusz Mazowiecki, Zuo Corp, Łukasz Jemioł, Maldoror, politicians and MEP’s. I also interviewed artists, entrepreneurs, architects and scientists);
 • organising cultural events ( I have over ten years experience as a manager of cultural events, theater producer and PR specialist);
 • speaking, lectures, consultations, trainings and meetings with artists;
 • copywriting service, production, event manager, social media manager, photographer, PR;
 • writing books (I am the co-author of two albums „Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense 1991-2011” (review) oraz „Teatr Dwóch Czasów. Gdański Teatr Szekspirowski 1635-2014”)
 • Previous collaborations :
  University of Gdansk, Gdansk Shakesperian Theater, Theatrum Gedanense Foundation, Polish – Canarian Association „Arka”, Zak Club, Soroptimist International, Teatr Wielki Opera Narodowa, trojmiasto.pl, „Live &Travel”, „Łódź u fly?”