About

Agata Grzybowska Nazywam się Agata Grzybowska. Z zawodu jestem teatrologiem, doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Sztuka, zwłaszcza teatr, to moja największa pasja. Przez niemal dziesięć lat współtworzyłam życie kulturalne Trójmiasta, współpracując z Fundacją Theatrum Gedanense, Klubem Żak, Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku, Stowarzyszeniem Soroptimist International Gdańsk. Byłam inicjatorką i kuratorem multimedialnego projektu PC Drama. Moim hobby jest moda, jej aspekt socjologiczny i artystyczny. Jako absolwentka kierunku Prognozowanie trendów w obszarach mody i designu, nie szukam w niej prostych mechanizmów. Szczególnie interesują mnie ciekawe formy, wysoka jakość, przemyślane strategie i filozofie. W moim życiu ogromne znaczenie ma działanie, zwłaszcza to, którego pochodną są wrażenia estetyczne i zmysłowe. Lubię proces kreacji, stąd moja miłość do gotowania, fotografowania i pisania. Jestem autorką dwóch książek: ”Piękna Dwudziestoletnia. Fundacja Theatrum Gedanense 1991-2011” (wraz z Jerzym Limonem i Katarzyną Steńczyk), słowo/obraz terytoria i ”Teatr Dwóch Czasów. Gdański Teatr Szekspirowski 1635-2014”. Na blogu dzielę się moimi pasjami, fascynacją pięknymi przedmiotami i miejscami, inspirującymi osobowościami. Swoją codzienność zamykam w kwadraty, każdego dnia wymyślam nowe strategie i definicje buntu wobec monotonii. Lubię czytać między wierszami, balansować na skrzyżowaniu słów niewypowiedzianych i w przestrzeniach liminalnych, interesuje mnie wszystko, co pomiędzy. Lubię zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Pole moich poszukiwań twórczych najłatwiej zamknąć w trzech słowach: FASHION ART MEDIA.

My name is Agata Grzybowska. I am a theater critic and I have a PhD in Literature Studies. Performing arts – especially theater – is my biggest passion. For almost ten years I co-created the cultural life of Tricity co-working with: Theatrum Gedanense, Zak Club, The Gdańsk Shakespeare Theatre and Soroptimist International Club Gdansk. I’ve initiated and curated a multimedia project called PC DRAMA. My hobby is fashion and its sociological and artistic aspects. As a graduate of “Trend Forecasting in Fashion & Design” major , I don’t look for easy solutions in fashion. The driving force of my life is taking action. Especially action that gives aesthetical and sensual effects. I believe in the power of the creating process. That‘s why I fell in love with cooking, photography and writing. I’m the co-author and author of two books : ”The Beautiful Twenty Year Old. Theatrum Gedanense Foundation 1991-2011” (with Jerzy Limon and Katarzyna Steńczyk) and “The Theatre of Two Times: The Gdańsk Shakespeare Theatre (1635-2014)”. On this blog I share with my passions, fascination with beautiful objects, places and inspiring personalities. I lock my everyday life in squares. I plan new strategies and define how to rebel against monotony. Because I’m interested in everything that’s in between I like to read between the lines, balance on the edge of things unsaid and lineal states. I like to ask questions and search for answers. The range of my artistic research is easy to define in three words: FASHION ART MEDIA.